DoP Generator

Under finner du ytelsesdeklarasjon (DoP = Declaration of Performance) for alle våre CPR-produkter. Alle etiketter vil inneholde et DoP nummer som du må bruke for å søke opp riktig dokumentasjon. Et DoP nummer består av 7 siffer, eks. 1000910

Ytelsesdeklarasjonen inneholder følgende opplysninger:

  • Unik identifikasjonskode for produktet (Drakas artikkel nr)
  • Bruks-/anvendelsesområde
  • Produsent
  • AVCP-system. System for bedømmelse og fortløpende kontroll av ytelser og brannegenskaper
  • Harmonisert standard
  • Sertifiseringsorgan
  • Produktets brannegenskaper