Våre varemerker

Hvem er vi og hva gjør vi

Prysmian Group Norge AS er en ledende kabeldistributør som er lokalisert i Drammen, Norge. Her utvikler, produserer og selges et bredt sortiment av kabelløsninger. Vi har stor produktbredde rettet mot industrimarkedet, e-verksmarkedet og olje- og gassmarkedet, samt mot tele- og datakommuniksjonsmarkedet.

Sommeren 2011 ble Draka Norsk Kabel en del av det globale kabelselskapet Prysmian Group.

Varemerkene

I Prysmian Group hjelper vi våre kunder med nyskapende løsninger som gjør dem i stand til å møte framtidige utfordringer og skape en bedre fremtid. Vi bidrar med de vitale koblingene som sørger for at energi og informasjon blir så effektivt som mulig – hvor det enn skulle være. Kort sagt; ”Linking The Future” er vårt slagord. Dette er essensen i vår merkevare.

En merkevare for hele konsernet

Prysmian Group er merkevaren som brukes når en snakker på vegne av, eller om selskapet. For eksempel ved utsendelse av pressemeldinger, årsrapporter eller markedsoppdateringer. Det er også merkevaren for ansatte, og er navnet ansatte bruker når de snakker om hvem de arbeider for.

Konsernets merkevare opererer gjennom tre tydelig kommersielle merkevarer; Prysmian, Draka og General Cable.

Tre kommersielle merkevarer

De tre kommersielle merkevarene innen Prysmian Group er Prysmian, Draka og General Cable. Tre av markedets sterkeste globale merkevarer med høy grad av supplerende produkter og tjenester. De kommersielle merkevarene brukes når en snakker om produkter og løsninger, for eksempel i produktlitteraturen. Prysmian, Draka og General Cable er merkevarene som kundene kjøper, og som konkurrentene må bryne seg mot. Hver merkevare representerer en spesifikk del av det globale tilbudet Prysmian Group leverer til sine kunder.

For mer informasjon gå til: www.prysmiangroup.com