Kvalitet-, miljø- og arbeidssertifisering

For å sikre riktige produkter og levering i henhold til avtaler, arbeider vi etter strenge kvalitets- og miljøsystemer. Det legges stor vekt på at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige stoffer og at de er risikofrie ved anvendelse.

Vi er sertifisert av Det Norske Veritas og imøtekommer kravene i;
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001