Salg

Espen Pettersen

Salgsdirektør

Installasjon og e-verk

T 32 24 92 84

M 95 02 62 46

E-mail

Mats Gustav Andreassen

Salgssjef Olje & Gass

T 32 24 90 00

M 47 75 13 66

E-mail

Rannveig Bergerød Aase

Salgssjef

Telecom

T 32 24 90 15

M 40 85 68 91

E-mail

Jan Gulliksen

Salgssjef

OEM

T 32 24 90 00

M 93 22 91 40

E-mail

Morten Enghaugen

Salgssjef

HV & Subsea

T 32 24 90 00

M 32 24 90 00

E-mail

Knut Tollefsen

Salgssjef Installasjon

T 32 24 92 83

M 91 33 41 33

E-mail

Hans Rune Skarsbø

Salgssjef Multimedia

T 32 24 93 60

M 95 04 34 19

E-mail

Humberto Duplat Paiva

Salgsdirektør HV, O&G, OEM

T 32 24 90 00

E-mail

Regionansvarlig salg

Odd Vidar Vigdal

Regionsansvarlig selger

Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal og Trøndelag

M 91 83 96 48

E-mail

Roger Nilsen

Regionsansvarlig selger

Østfold, Telemark, Agder og Rogaland

M 48 22 85 90

E-mail

Hans Rune Skarsbø

Fung. Regionsansvarlig selger Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

T 95 04 34 19

E-mail

Anders Kallevig

Regionsansvarlig selger Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland

T 32 24 90 00

E-mail