Ledelse

Humberto Duplat Paiva

Administrende Direktør

T 32 24 91 20

E-mail

Kristian Larsen

Økonomidirektør

T 32 24 91 85

M 95 12 32 31

E-mail

Robert Monsen

Kvalitet og HMS sjef

T 32 24 90 24

M 97 72 86 75

E-mail

John Ragnar Tveit

Produksjons- og logistikkdirektør

T 32 24 90 09

M 48 04 10 02

E-mail

Jon Kolderup Steen

HR Direktør

T 32 24 92 30

E-mail

Espen Pettersen

Salgs- og markedsdirektør

Installasjon og e-verk

T 32 24 92 84

M 95 02 62 46

E-mail

Geir Foss Pedersen

Utviklingsdirektør

T 32 24 91 20

M 90 98 34 64

E-mail

Yännick van den Nieuwendijk

Business Manager

Oil & Gas and Optical Submarine

T 32 24 90 13

M 48 14 32 99

E-mail