DoP Ytelsesdeklarasjon – krav til merking og dokumentasjon i forbindelse med CPR

Deklarasjon/DoP og merking

CPR innebærer økt ansvar for den som plasserer produkter i markedet. Testing skal utføres av uavhengig tredjepart, ytelsesdeklarasjon/DoP (Declaration of Performance) skal utstedes og det foreligger nye krav til merking og dokumentasjon.

Det vil ikke alltid være plass til all merking på kabelen, men komplett merking og informasjon skal fremgå på trommelen eller emballasjen. Her skal det fremgå:
•Brannklasse
•DoP nr
•ID/referanse tredje part
•Referanse til aktuell standard

Husk at CPR omfatter kun brannegenskaper! CPR medfører derfor ingen endringer for kravene til:
•Elektriske egenskaper
•Mekaniske egenskaper
•Kjemiske egenskaper – aldring
•Miljøinformasjon – (EMF/EMC, REACH, RoHS)
•Håndtering, bruks- og forlegningsegenskaper
•Etc

Her finner du Drakas DoP Generator

DoP Generator

I generatoren finner du ytelsesdeklarasjon (DoP = Declaration of Performance) for alle våre CPR-produkter. Alle etiketter vil inneholde et DoP nummer som du må bruke for å søke opp riktig dokumentasjon. Et DoP nummer består av 7 siffer, eks. 1000910

Ytelsesdeklarasjonen inneholder følgende opplysninger:
•Unik identifikasjonskode for produktet (Drakas artikkel nr)
•Bruks-/anvendelsesområde
•Produsent
•AVCP-system. System for bedømmelse og fortløpende kontroll av ytelser og brannegenskaper
•Harmonisert standard
•Sertifiseringsorgan
•Produktets brannegenskaper

Her finner du Drakas DoP Generator

Oversikt brannklasser for kabel:

EUROPAKLASSE (ca) TESTSTANDARDER TILLEGGSKRITERIER AVCP SYSTEM
A EN ISO 1716
Gross heat of combustion
  • Branntesting av 3 parts organ og fabrikkinspeksjon samt fortløpende sertifisiering av fabrikken med revisjon og årlig uttak av prøver för kontinuerlig CPR-testing
B1 EN 50399
Varmeavgivelse
Flammespredning

EN 60332-1-2

Röykavgivelse
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

Surhetstest
(a1, a2, a3)
EN 60754-2

Brennende dråper
(d0, d1, d2)
EN 50399

B2
C
D
  • Branntesting av 3 parts organ
  • Fabrikkinspeksjon
E EN 60332-1-2
F
  • Ingen krav

Offisiell versjon:

https://www.nek.no/byggevareforordningen-endringer-i-nek-4002014/