CPR – Ny europeisk byggevareforordning

Den nye byggevareforordningen, CPR, er som de fleste vet iverksatt. Nedenfor følger en presisering fra Draka Norsk Kabel. Vi håper dette kan være et positivt bidrag overfor våre kunder, og at det er til hjelp i prosessen med å velge riktige kabler.

CPR (Construction Products Regulation)

1. juli 2016 trådte den nye europeiske byggevareforordningen (CPR) i kraft, med en overgangsperiode på ett år. Dette er en europeisk standard som har til formål å skape en felles klassifisering av kablers yteevne under brann. Klassifisering settes på bakgrunn av tester utført av bemyndiget tredjepart. Det skal helt enkelt bli lettere å velge riktige kabler!

Draka Norsk Kabel har jobbet aktivt med overgangen til de nye EU-reglene. Dette har hatt høy prioritet da vi allerede i mange år har vært med å fremme endringer knyttet til sikkerhet og miljø (halogenfrie, røyksvake, flammehemmende og brannbestandige kabler).

De nye kravene

CPR er et regelsett/metode for klassifisering av brannegenskaper for produkter. Regulativet er likt for hele Europa, inkludert EU/EØS-området.

CPR klassifisering av brannegenskaper for kabler, baseres på:

 • Reaksjon ved brann:
  • Brannspredning
  • Varmeutvikling
 • Avgivelse av stoffer:
  • Avgivelse av røyk (og tilhørende sikt)
  • Brennende dråper ved brann
  • Korrosive/irriterende avgasser
 • Motstand mot brann (funksjonssikre kabler)
  (Denne delen er ikke i dag en del av CPR, men forventes implementert tidligst i 2019.)

Røykutvikling, brennende dråper, samt irriterende og korrosive gasser er negative egenskaper som måles i «CPR-regimet». Nye klassifiseringer (A, B, C, D, E og F), med tilleggs egenskaper blir brukt i:

 • Forskrifter, normer og veiledninger
 • Planlegging og prosjektering
 • Ved bygging og dokumentasjon
 • Datablader

Andre typer brannklassifisering blir ikke tillatt.

Klassene varierer fra Aca (ubrennbart) til Fca (Ingen krav til brannegenskaper)

Eksempler på klassifiseringer av utvalgte produkter fra Draka Norsk Kabel:

 • Eca
  Blant annet PRSuper, PFSP, PFXP og PN
 • Dca-s2d2a2
  Blant annet IFSI, IFLI og IFXI-EX
 • Cca-s1d1a1
  For eksempel IFSI-EMC
S = Smoke (røykutvikling) s1 (lite røyk), s2, s3 (mye røyk)
D = Droplets (brennende dråper) d0 (ingen dråper), d1, d2 (mye dråper)
A = Acidity (sure/korrosive/irriterende gasser) a1 (liten mengde), a2, a3 (stor mengde)

Oversikt brannklasser for kabel:

EUROPAKLASSE (ca) TESTSTANDARDER TILLEGGSKRITERIER AVCP SYSTEM
A EN ISO 1716
Gross heat of combustion
 • Branntesting av 3 parts organ og fabrikkinspeksjon samt fortløpende sertifisiering av fabrikken med revisjon og årlig uttak av prøver för kontinuerlig CPR-testing
B1 EN 50399
Varmeavgivelse
Flammespredning

EN 60332-1-2

Röykavgivelse
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

Surhetstest
(a1, a2, a3)
EN 60754-2

Brennende dråper
(d0, d1, d2)
EN 50399

B2
C
D
 • Branntesting av 3 parts organ
 • Fabrikkinspeksjon
E EN 60332-1-2
F
 • Ingen krav

Hvilke kabler omfattes av CPR?

I henhold til byggevareforordningen, skal «kabler som benyttes i bygg og byggverk, til fast og varig installasjon, være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper.»

Det gjelder kabler til installasjon, kraft, kontroll samt styre- og kommunikasjonskabler (inklusive fiber).

Deklarasjon/DoP og merking

CPR innebærer økt ansvar for den som plasserer produkter i markedet. Testing skal utføres av uavhengig tredjepart, ytelsesdeklarasjon/DoP (Declaration of Performance) skal utstedes og det foreligger nye krav til merking og dokumentasjon.

Det vil ikke alltid være plass til all merking på kabelen, men komplett merking og informasjon skal fremgå på trommelen eller emballasjen. Her skal det fremgå:

 • Brannklasse
 • DoP nr
 • ID/referanse tredje part
 • Referanse til aktuell standard

Husk at CPR omfatter kun brannegenskaper! CPR medfører derfor ingen endringer for kravene til:

 • Elektriske egenskaper
 • Mekaniske egenskaper
 • Kjemiske egenskaper – aldring
 • Miljøinformasjon – (EMF/EMC, REACH, RoHS)
 • Håndtering, bruks- og forlegningsegenskaper
 • Etc

Viktige datoer

De nye CPR reglene trådte i kraft 10. juni 2016. Fra denne dato var det tillat å omsette produkter med CPR merking i Europa. For produsenter og importører har denne datoen en overgangsperiode på ett år. Det vil si at fra og med 1. juli 2017 må alle kabler omsatt fra produsenter og importører være tredjepartstestet og merket.

For forbrukeren vil det være lov å benytte og installere kabel uten CPR sertifisering også etter 1. juli 2017, i en overgangsperiode. I de tilfeller hvor det er spesifisert CPR krav i en kontrakt, og elektroinstallatøren ønsker å benytte kabel med gammel typemerking, må produsent/importør bekrefte at kabelen har tilsvarende brannegenskaper som spesifisert.

Velg riktig kabel

Det skal bli lettere å velge riktig kabel, men er du allikevel i tvil er det bare å kontakte oss for hjelp og veiledning. Finn mer informasjon og våre kontaktdetaljer på www.draka.no.

Draka Norsk Kabel
VI BRYR OSS!

Offisiell versjon:
https://www.nek.no/byggevareforordningen-endringer-i-nek-4002014/