CPR – her er de nye kravene

De nye kravene

CPR er et regelsett/metode for klassifisering av brannegenskaper for produkter. Regulativet er likt for hele Europa, inkludert EU/EØS-området.

CPR klassifisering av brannegenskaper for kabler, baseres på:

 • Reaksjon ved brann:
  • Brannspredning
  • Varmeutvikling
 • Avgivelse av stoffer:
  • Avgivelse av røyk (og tilhørende sikt)
  • Brennende dråper ved brann
  • Korrosive/irriterende avgasser
 • Motstand mot brann (funksjonssikre kabler)
  (Denne delen er ikke i dag en del av CPR, men forventes implementert tidligst i 2019.)

Røykutvikling, brennende dråper, samt irriterende og korrosive gasser er negative egenskaper som måles i «CPR-regimet». Nye klassifiseringer (A, B, C, D, E og F), med tilleggs egenskaper blir brukt i:

 • Forskrifter, normer og veiledninger
 • Planlegging og prosjektering
 • Ved bygging og dokumentasjon
 • Datablader

Andre typer brannklassifisering blir ikke tillatt.

Klassene varierer fra Aca (ubrennbart) til Fca (Ingen krav til brannegenskaper)

Eksempler på klassifiseringer av utvalgte produkter fra Draka Norsk Kabel:

 • Eca
  Blant annet PRSuper, PFSP, PFXP og PN
 • Dca-s2d2a2
  Blant annet IFSI, IFLI og IFXI-EX
 • Cca-s1d1a1
  For eksempel IFSI-EMC
S = Smoke (røykutvikling) s1 (lite røyk), s2, s3 (mye røyk)
D = Droplets (brennende dråper) d0 (ingen dråper), d1, d2 (mye dråper)
A = Acidity (sure/korrosive/irriterende gasser) a1 (liten mengde), a2, a3 (stor mengde)

Oversikt brannklasser for kabel:

EUROPAKLASSE (ca) TESTSTANDARDER TILLEGGSKRITERIER AVCP SYSTEM
A EN ISO 1716
Gross heat of combustion
 • Branntesting av 3 parts organ og fabrikkinspeksjon samt fortløpende sertifisiering av fabrikken med revisjon og årlig uttak av prøver för kontinuerlig CPR-testing
B1 EN 50399
Varmeavgivelse
Flammespredning

EN 60332-1-2

Röykavgivelse
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

Surhetstest
(a1, a2, a3)
EN 60754-2

Brennende dråper
(d0, d1, d2)
EN 50399

B2
C
D
 • Branntesting av 3 parts organ
 • Fabrikkinspeksjon
E EN 60332-1-2
F
 • Ingen krav

Hvilke kabler omfattes av CPR?

I henhold til byggevareforordningen, skal «kabler som benyttes i bygg og byggverk, til fast og varig installasjon, være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper.»

Det gjelder kabler til installasjon, kraft, kontroll samt styre- og kommunikasjonskabler (inklusive fiber).