COVID-19 oppdatering

Ordrehåndtering

Etter den siste utviklingen angående ”Covid-19” problematikken og mulige innvirkninger på hele forsyningskjeden, vil vi innføre følgende ordrehåndteringsprosess for å sikre et stabilt servicenivå for alle våre kunder.

Nye ordre vil bli evaluert basert på:
• Råvaretilgjengelighet
• Produksjonskapasitet
• Eventuelle transportbegrensninger
• Ordrehistorikk siste 6 måneder

På bakgrunn av dette kan ordrebekreftelsene ta noe lengre tid enn normalt. Allerede bekreftede ordre vil bli behandlet i samsvar med den opprinnelige planleggingen. Dersom eventuelle problemer med råvarer eller andre uforutsette hendelser vil kunne ha innvirkning på den lovede leveringsdatoen, vil du bli kontaktet av oss.

Midlertidig prislistehåndtering

På grunn av valutaendringer den siste tiden, vurderer vi å endre priser på nye ordrer slik at de til enhver tid er basert på en oppdatert valutakurs, med mindre annet fremgår av allerede inngåtte kontrakter. Dette vil forbli gyldig frem til valutasituasjonen er normalisert. Bakgrunnen for disse tiltakene er å sikre en jevn og stabil tilgang av produkter.

Drammen 16.03.2020