TSLI 36 kV AL

Halogenfri og flammehemmende enleder distribusjons-kabel, tillatt innendørs,utendørs i jord, luft og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett.
Liten røykutvikling ved brann, lav røyktetthet som ikke medfører skader på elektrisk utstyr.