TSLE All Ground AL 24kV GC

En-leder distribusjonskabel tillatt utendørs i jord og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75.

Ytterkappens spesielle utforming og tykkelse gir økt slag- og slitestyrke uten at overføringskapasiteten reduseres. Kan med fordel benyttes i grøfter dominert av stedlige masser, alternativt subbus f.eks 0/11.

Leveres også som snodd treleder og som 12- og 36 kV utgave.