TSLE 12/20(24)kV Cu

Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN 62.75. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal.