TNL U 1kV – Universal kabel

Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning. Kabelen har beskyttelse mot UVstråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.