TNL 1kV – Nødstrømskabel i rør

Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning. Spesielt designet som nødstrømskabel i rør. Cu-skjermen er 100% tett og oppfyller EMC-direktivet. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.