TFSP 1kV AL

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

CPR Klasse Eca.