TERE 1kV CU

Armert kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt som jordkabel uten ekstra beskyttelse og forlagt direkte i sjøvann. Forsterket isolasjon, tåler 3kV spenning.