TEAN 1kV

Armert kabel for forlegging i sjø og jord. Forsterket utførelse som tilfredsstiller Kystdirektoratets krav til kabling av fyr og lykter.