RQ Pure 750v

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning.
Halogenfrie flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet RQ 750V fra 1. juli 2017