PVXP 250V

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.