PROlight 0,6/1kV Al PRY-ID

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr.
PRY-ID (passiv RFID teknologi) gir deg digitalt opplysninger om type, lengde og hvor kabel kommer fra og går til, samt hvilke komponenter som er tilkoblet.
Dobbeltisolert kabel til åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann.
Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Kan nedpløyes.
UV-bestandig. Fase fargene er UV beskyttet.