PROlight 0,6/1kV

Halogenfri, flammenhemmende og selvslukkende ved brann. Røkutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-bestandig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C.