PROlight 0,6/1kV

Kraftkabel 1kV Halogenfri, flammenhemmende og selvslukkende ved brann. CPR klasse E
Røkutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. For åpen fast forlegning innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann, som stikkledning/stigeledning, inntakskabel, gatelys, og som forskynings-kabel i distribusjonsnett
Ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige rom (EX-områder)
UV-bestandig.
Rivetråd under ytterkappe gjør avmantling enkelt og smidig
Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C. Kan nedpløyes.