PN 750V

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).