PFXP 500V

Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire.
Kan benyttes innendørs og utendørs, dog ikke forlagt i bakken eller i vann.
UV-beskyttet for utendørs bruk. Lederisolasjonen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan fremkomme ved for eksempel tilkobling i belysningsarmaturer eller lysskilt