PFSP-EMC 5kV Airport

Spesialkabel til flyplassbelysning. Primærkabel til banebelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse.
Cu-skjermen er 100 % tett, har lav koblingsimpeldans og oppfyller EMC-direktivet.