PFSP 500V

For bruk I signalanlegg. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr.1 og 2 kobles til par, leder nr.3 og 4 kobles til par osv.