PFSP 750V

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel.