IFSI-EMC 750V EMC-LINE

IFSI-EMC 750V EMC-LINE
Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen bestående av CU- er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.
Entrådet CU leder i hht IEC60228 CL1

I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IFSI-EMC Pure 750V fra 1. juli 2017