IFSI-EMC 500V EMC-LINE

IFSI-EMC EMC-LINE
Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg.
Mangetrådet leder klasse 5 ihht IEC60228
Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet.
Halogenfrie og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4 kobles til par osv.

I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IFSI-EMC Pure 500V fra 1. juli 2017