Utgått – IFLI 500V

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.