EXXP

Lett signalkabel for brannmeldeanlegg o.l., hvor det ikke kreves skjerm. Tillatt innendørs.