EX 1kV AL

Fordelingsanlegg inntil 1kV. Tillatt også som krysningsledning og stikkledning. REN-publikasjon beskriver bygging og drift.