BFSI-EMC 1kV CU Firetuf

Brannresistent, røyksvak og halogenfri kabel, der det stilles strenge krav til driftssikkerhet under og etter brann (testet i henhold til de strengeste krav til brannresistans). Kan anvendes både innendørs og utendørs om kabelen beskyttes mot direkte sollys. Benyttes i anlegg der kraftforsyningen må fungere under så vel som etter en brann. Røykutvikling ved brann er liten, og det dannes ikke tett røyk ved brann. Det dannes ikke korrosive gasser ved overoppheting eller brann. Kabelen har dessuten EMC-skjerm med lav koblingsimpedans.