AXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

AXLJ-RMF-KOMBI är en trelederkabel for oppheng i stolper. AXLJ-RMF-KOMBI er konstruert for normal spennlengde 70 meter dog max 90 meter. Kabelen kan selvfølgelig også forlegges i jord