ATNL 1000 1kV – Ventilasjon

Installasjon i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning, hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Spesielt designet til ventilasjonssystemer. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Kabelen har beskyttelse mot UVstråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.