Utgåtte Kabler

 • Utgått – IFSI 1kV CU m/ AL skjerm

    Kraftkabel med inntil 1 kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Kabel har lav koblingsimpedans. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet. Ikke egnet i miljø hvor det settes spesifikke krav til støyskjerming. For disse miljø benyttes…

 • Utgått – ARSIC-1

  Kabel for instrumentering og prosessstyring, overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. PE som lederisolasjon, individuell folieskjerm av parene med jordlisse. Kabelen har også felles folieskjerm med jordlisse. Skjermene er isolert fra hverandre. Kabelen gir meget god beskyttelse mot elektromagnetisk støy. Parfargekode rød/blå med nummermerking. Ytterkappe av PVC. Konstruksjonen er identisk med finsk type JAMAK.

 • Utgått – BUS kabel EIB-KNX

  Kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av KNX / EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av flammehemmende PVC materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød , og gul – hvit

 • Utgått – IFLI 500V

  Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.

 • Utgått – IFSI-EMC 1kV AL EMC-LINE

  Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-/4-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri og røyksvak kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Flertrådet rund leder på 25mm², flertrådet sektorformet for øvrige dimensjoner I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IFSI-EMC Pure…

 • Utgått – IFSI-EMC 1kV CU EMC-LINE

  IFSI-EMC (EMC-LINE) Kraftkabel med inntil 1 kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd. Halogenfri og røyksvak kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet. I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne…

 • Utgått – IFXI-EX 500V

  Halogenfri og flammehemmet kabel. Røykutviklingen ved brann er liten, liten røyktetthet og røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Gode avmantlings egenskaper. Egnet til fast forlegning, i rør, kanal, i eller under puss samt opphengt på kabelbroer. Tillatt forlagt innendørs og utendørs. Ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. UV-bestandig ytterkappe. Fasefargene er UV-beskyttet.

 • Utgått – RQ 750V

  Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye RQ Pure 750V fra 1. juli 2017

 • Utgått – RZ1-K Afumex Class 1kV

  Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI.