Tunnelkabel

 • ATN 1000

  Installasjon i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning, hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Spesielt designet til ventilasjonssystemer. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • ATNL 1000 1kV – Ventilasjon

  Installasjon i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning, hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Spesielt designet til ventilasjonssystemer. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Kabelen har beskyttelse mot UVstråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • ATNL MV 750 10kV – Mellomspenningskabel

  Installasjon i tunneler med inntil 11 kV driftsspenning, hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Spesielt designet brannbestandig MV kabel. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • TN 1000

  Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning, hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Spesielt designet for nødstrømsystemer. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • TN 1kV

  Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning. Spesielt designet som nødstrømskabel i rør. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig

 • TNL 1000 1kV – Nødstrøm

  Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning, hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Spesielt designet for nødstrømsystemer. Cu-skjermen er 100% tett og oppfyller EMC-direktivet. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • TNL 1kV – Nødstrømskabel i rør

  Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning. Spesielt designet som nødstrømskabel i rør. Cu-skjermen er 100% tett og oppfyller EMC-direktivet. Kabelen har beskyttelse mot UV-stråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • TNL U 1kV – Universal kabel

  Installasjoner i tunneler med inntil 1 kV driftsspenning. Kabelen har beskyttelse mot UVstråling/sollys og har ekstra beskyttelse mot oljer og diesel. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.