Trekk & Kapp

 • H07RN-F

  DRAKAFLEX forsterket, oljebestandig gummikabel for bruk innendørs, utendørs og ombord i skip hvor bevegelig gummikabel er tillatt. Oppfyller kravene til NSHO/NMHVO, har gode kuldeegenskaper og er motstandsdyktig mot fuktighet. Eksempel: Til flyttbare motorer, apparater, kraner, maskiner, skjøtekabel, samt flytebrygger og oppdrettsanlegg når kabelen gis mekanisk beskyttelse.

 • Multi PN 750V Trekk & Kapp

  Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).

 • PFXP 500V

  Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire. Kan benyttes innendørs og utendørs, dog ikke forlagt i bakken eller i vann. UV-beskyttet for utendørs bruk. Lederisolasjonen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan fremkomme ved for eksempel tilkobling i belysningsarmaturer eller lysskilt

 • PRSuper 500V

  Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd. Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

 • PVXP 250V

  Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.

 • TP90

  Bevegelig 90°C dobbeltisolert kabel for innendørs lavspent installasjoner. Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.