Sjøkabel

  • TERE 1kV CU

    Armert kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt som jordkabel uten ekstra beskyttelse og forlagt direkte i sjøvann. Forsterket isolasjon, tåler 3kV spenning.

  • TSRE-FS 24kV

    Treleder kraftkabel med inntil 24 kV driftspenning. For installasjon i sjø, innsjø eller elver. Tillatt som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Strømbelastning etter NEN 62.75. Maksimal impulsspenning er 125kV Konstruksjonen er planlagt for 1-3km lengder. Maksimalt vanndyp 300m.