Signal & Instrument

 • ARSIC-1

  Kabel for instrumentering og prosessstyring, overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. PE som lederisolasjon, individuell folieskjerm av parene med jordlisse. Kabelen har også felles folieskjerm med jordlisse. Skjermene er isolert fra hverandre. Kabelen gir meget god beskyttelse mot elektromagnetisk støy. Parfargekode rød/blå med nummermerking. Ytterkappe av PVC. Konstruksjonen er identisk med finsk type JAMAK.

 • BUS CABLE KNX-EIB LSFR0H

  Halogenfri kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av KNX / EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av halogenfritt flammehemmende LSFROH materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød, og gul - hvit.

 • BUS kabel EIB-KNX

  Kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av KNX / EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av flammehemmende PVC materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød , og gul – hvit

 • EXXP

  Lett signalkabel for brannmeldeanlegg o.l., hvor det ikke kreves skjerm. Tillatt innendørs.

 • FEBI 750V Draka 1,5-2,5

  Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets spesifikasjoner og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs. Kablene er fettfylte for å forhindre vanninntrengning. Gnagerbeskyttet

 • FEBI 750V Draka 4-25

  Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets spesifikasjoner og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs. Kablene er fettfylte for å forhindre vanninntrengning. Gnagerbeskyttet

 • IFSI-EMC Pure 500V

  IFSI-EMC Pure 500V (EMC-LINE) CPR: Dca-s2d2a2 Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Mange-trådet leder klasse 5 ihht IEC60228 For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4…

 • IFSI-EMC Pure 750V

  IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE) CPR: Dca-s2d2a2 Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Entrådet CU leder klasse 1 ihht IEC60228 For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie, flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet IFSI-EMC 750V fra 1. juli 2017

 • PF-PS-K

  PF-PS-K til bruk i fast eller bevegelig opplegg innendørs. Instrumentering og prosess-styring for overføring av digitale og analoge signaler, telefoni, varslingsanlegg. Lederene er PVC isolert og kabelen har en felles flettet fortinnet cu-skjerm og jordtråd. Parene er nummererte for identifikasjon og lederfarge hvit og blå. Kabelen er godkjent for bruk i eksplosjons farlige områder både på land og i skip. Konstruksjonen tilsvarer tysk type LIYCY.

 • PFK

  Fleksibel signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde instrumentering og prosesskontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådete lederne er fortinnet, isolert med PVC og snodd under felles kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.

 • PFLP 250V

  Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.

 • PFSK

  Fleksibel skjermet signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosess-kontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådete lederne er fortinnet, isolert og snodd under felles flettet kobberskjerm og kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.

 • PFSP 500V

  For bruk I signalanlegg. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr.1 og 2 kobles til par, leder nr.3 og 4 kobles til par osv.

 • PFSP 750V

  For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel.

 • PT-HF

  Uskjermet halogenfri selvslukkende signal- og alarmkabel. Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Farge hvit, RAL 9010.

 • PTS-HF

  Skjermet halogenfri flammehemmet signal- og alarmkabel. Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Kabelen har en felles AI-folieskjerm, fortinnet jordtråd og brannhemmende og halogenfri ytterkappe med farge hvit, RAL 9010.

 • PVXP 250V

  Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.

 • PXXP 250V

  Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.