Signal & instrument halogenfri røyksvak

 • FEBI 750V Draka 1,5-2,5

  Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets spesifikasjoner og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs. Kablene er fettfylte for å forhindre vanninntrengning. Gnagerbeskyttet

 • FEBI 750V Draka 4-25

  Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets spesifikasjoner og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs. Kablene er fettfylte for å forhindre vanninntrengning. Gnagerbeskyttet

 • IFLI 250V

  Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller overføringskravene ved elektroniske sentraler. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • IFSI-EMC 500V EMC-LINE

  IFSI-EMC EMC-LINE Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. Mangetrådet leder klasse 5 ihht IEC60228 Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4 kobles til par osv. I…

 • IFSI-EMC 750V EMC-LINE

  IFSI-EMC 750V EMC-LINE Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen bestående av CU- er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Entrådet CU leder i hht IEC60228 CL1 I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IFSI-EMC Pure 750V…

 • IFSI-EMC Pure 500V

  IFSI-EMC Pure 500V (EMC-LINE) CPR: Dca-s2d2a2 Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Mange-trådet leder klasse 5 ihht IEC60228 For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4…

 • IFSI-EMC Pure 750V

  IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE) CPR: Dca-s2d2a2 Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Entrådet CU leder klasse 1 ihht IEC60228 For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie, flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet IFSI-EMC 750V fra 1. juli 2017

 • PT-HF

  Uskjermet halogenfri selvslukkende signal- og alarmkabel. Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Farge hvit, RAL 9010.

 • PTS-HF

  Skjermet halogenfri flammehemmet signal- og alarmkabel. Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Kabelen har en felles AI-folieskjerm, fortinnet jordtråd og brannhemmende og halogenfri ytterkappe med farge hvit, RAL 9010.