Kraftkabel 1kV

 • IFSI-EMC 1kV AL

  Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • PFSP 1kV AL

  Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

 • PFSP 1kV CU

  Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. 1,5mm² & 2,5mm² leveres med aluminiumsfolie og uisolert bileder eller med konsentrisk skjerm. Klasse 1 entrådet leder >4mm² har konsentrisk CU skjerm og klasse 2 flertrådet leder.

 • PFXP 1kV AL

  Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

 • PFXP 1kV CU

  Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

 • PROlight 0,6/1kV

  Halogenfri, flammenhemmende og selvslukkende ved brann. Røkutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-bestandig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C.

 • TFXP 1kV

  "Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygningsinstallasjoner.

 • TFXP Jetnet 1kV

  "Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner. Med 8 mm / 12 mm blåserør til fiberkabel.