Kraftkabel 1kV funksjonssikker brannbestandig

  • BFSI-EMC 1kV CU Firetuf

    Brannresistent, røyksvak og halogenfri kabel, der det stilles strenge krav til driftssikkerhet under og etter brann (testet i henhold til de strengeste krav til brannresistans). Kan anvendes både innendørs og utendørs om kabelen beskyttes mot direkte sollys. Benyttes i anlegg der kraftforsyningen må fungere under så vel som etter en brann. Røykutvikling ved brann er liten, og det dannes ikke tett røyk ved brann. Det dannes ikke korrosive gasser ved overoppheting eller brann. Kabelen har dessuten EMC-skjerm med lav koblingsimpedans.

  • BFXI-EX 1kV CU Firetuf

    BFXI-EX 1kV (FIRETUF) Brannresistent, røyksvak og halogenfri kabel, der det stilles strenge krav til driftssikkerhet under og etter brann (testet i henhold til de strengeste krav til brannresistans). Entrådet CL1 (ihht IEC 60228). Kan anvendes både innendørs og utendørs om kabelen beskyttes mot direkte sollys. Benyttes i anlegg der kraftforsyningen må fungere under så vel som etter en brann. Røykutvikling ved brann er liten, og det dannes ikke tett røyk ved brann. Det dannes ikke korrosive gasser ved overoppheting eller…

  • BFXI-FX 1kV CU Firetuf

    BFXI-FX 1kV (Firetuf) Brannresistent, røyksvak og halogenfri kabel, der det stilles strenge krav til driftssikkerhet under og etter brann (testet i henhold til de strengeste krav til brannresistans). Flertrådet ledere (CL2 i hht IEC60228). Kan anvendes både innendørs og utendørs om kabelen beskyttes mot direkte sollys. Benyttes i anlegg der kraftforsyningen må fungere under så vel som etter en brann. Røykutvikling ved brann er liten, og det dannes ikke tett røyk ved brann. Det dannes ikke korrosive gasser ved overoppheting…