Halogenfri Røyksvak LSHF

 • BUS CABLE KNX-EIB LSFR0H

  Halogenfri kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av KNX / EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av halogenfritt flammehemmende LSFROH materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød, og gul - hvit.

 • IFLI 250V

  Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l. Oppfyller overføringskravene ved elektroniske sentraler. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • IFLI 500V

  Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.

 • IFSI 1kV CU m/ AL skjerm

  Kraftkabel med inntil 1 kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Kabel har lav koblingsimpedans. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet. Ikke egnet i miljø hvor det settes spesifikke krav til støyskjerming. For disse miljø benyttes «IFSI-EMC…

 • IFSI-EMC 1kV AL EMC-LINE

  Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-/4-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri og røyksvak kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Flertrådet rund leder på 25mm², flertrådet sektorformet for øvrige dimensjoner I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IFSI-EMC Pure…

 • IFSI-EMC 1kV CU EMC-LINE

  IFSI-EMC (EMC-LINE) Kraftkabel med inntil 1 kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd. Halogenfri og røyksvak kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet. I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne…

 • IFSI-EMC 500V EMC-LINE

  IFSI-EMC EMC-LINE Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. Mangetrådet leder klasse 5 ihht IEC60228 Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4 kobles til par osv. I…

 • IFSI-EMC 750V EMC-LINE

  IFSI-EMC 750V EMC-LINE Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen bestående av CU- er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Entrådet CU leder i hht IEC60228 CL1 I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IFSI-EMC Pure 750V…

 • IFSI-EMC Pure 1kV Al

  Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • IFSI-EMC Pure 1kV Cu

  Kraftkabel med inntil 1 kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 1,5mm². Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet

 • IFSI-EMC Pure 500V

  IFSI-EMC Pure 500V (EMC-LINE) CPR: Dca-s2d2a2 Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Mange-trådet leder klasse 5 ihht IEC60228 For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4…

 • IFSI-EMC Pure 750V

  IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE) CPR: Dca-s2d2a2 Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. Entrådet CU leder klasse 1 ihht IEC60228 For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblings-impedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie, flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet IFSI-EMC 750V fra 1. juli 2017

 • IFXI-EX 500V

  Halogenfri og flammehemmet kabel. Røykutviklingen ved brann er liten, liten røyktetthet og røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Gode avmantlings egenskaper. Egnet til fast forlegning, i rør, kanal, i eller under puss samt opphengt på kabelbroer. Tillatt forlagt innendørs og utendørs. Ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. UV-bestandig ytterkappe. Fasefargene er UV-beskyttet.

 • IFXI-EX Pure 500V

  Halogenfri og flammehemmet kabel. Røykutviklingen ved brann er liten, liten røyktetthet og røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Gode avmantlings egenskaper. Egnet til fast forlegning, i rør, kanal, i eller under puss samt opphengt på kabelbroer. Tillatt forlagt innendørs og utendørs. Ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. UV-bestandig ytterkappe. Fasefargene er UV-beskyttet.

 • IX 750V

  Ledning for rør-/kanal-anlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye IX Pure 750V CU fra 1. juli 2017

 • IX Pure 450/750V

  Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.

 • PROlight 0,6/1kV

  Halogenfri, flammenhemmende og selvslukkende ved brann. Røkutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-bestandig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C.

 • RQ 750V

  Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, vil denne kabelfamilien bli erstattet av vår nye RQ Pure 750V fra 1. juli 2017

 • RQ Pure 750v

  Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfrie flammehemmende og røyksvake kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet RQ 750V fra 1. juli 2017

 • RZ1-K Afumex Easy

  Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250°C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI.