Flyplass

  • EFSP 3kV Airport

    Spesialkabel til flyplassbelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Tilfredsstiller kravene til Luftfartsverkets hovedorganisasjon.

  • PFSP-EMC 5kV Airport

    Spesialkabel til flyplassbelysning. Primærkabel til banebelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse.Cu-skjermen er 100 % tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Produktet oppfyller krav til norske normer.