Avmantlingsverktøy

  • Super Stripper Secura No 15

    Avmantlings verktøy for alle runde kabler med diameter 8-13mm. Ingen behov for justering av kuttedybde. Fortinnende knivblader. Ekstra blad for langsgående kutt. 6 isolasjons avmantlingskniver. Utstyrt med lommeklype. Egnet for kabeltyper bl.a. PFXP og IFXI 3G1,5 til 5G2,5.

  • Universal stripper No. 12

    Universal avmantlings verktøy for alle runde kabler med diameter 8-13mm Ingen behov for justering av kuttedybde. Fortinnende knivblader. Utstyrt med lommeklype. Egnet for kabeltyper bl.a. PFXP og IFXI 3G1,5 til 5G2,5.