1kV

 • EX 1kV AL

  Fordelingsanlegg inntil 1kV. Tillatt også som krysningsledning og stikkledning. REN-publikasjon beskriver bygging og drift.

 • PROlight 0,6/1kV

  Halogenfri, flammenhemmende og selvslukkende ved brann. Røkutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-bestandig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C.

 • RZ1-K Afumex Easy 1kV

  Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI

 • TFXP 1kV AL

  "Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

 • TFXP JetNet 1kV

  "Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner. Med 8 mm / 12 mm blåserør til fiberkabel.