1kV

 • EX 1kV AL

  Fordelingsanlegg inntil 1kV. For benyttelse til stikkledning, gatelys, fordelingsledning og krysningsledning og stikkledning. Fasemerking i form av uthevet langsgående stripe i isolasjonen (0-3 STK) Kan også leveres med blå & gul/grønn fasefarge, samt i "dobbelisolert" utførelse REN-publikasjon beskriver bygging og drift.

 • PROlight 0,6/1kV

  Kraftkabel 1kV Halogenfri, flammenhemmende og selvslukkende ved brann. CPR klasse E Røkutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. For åpen fast forlegning innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann, som stikkledning/stigeledning, inntakskabel, gatelys, og som forskynings-kabel i distribusjonsnett Ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige rom (EX-områder) UV-bestandig. Rivetråd under ytterkappe gjør avmantling enkelt og smidig Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C. Kan nedpløyes.

 • RZ1-K Afumex Class 1kV

  Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI.

 • RZ1-K Afumex Easy 1kV

  Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI

 • TFSP 1kV AL

  Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. CPR Klasse Eca.

 • TFXP 1kV AL

  "Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

 • TFXP JetNet 1kV

  "Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner. Med 8 mm / 12 mm blåserør til fiberkabel.