1kV

  • TEAN 1kV

    Armert kabel for forlegging i sjø og jord. Forsterket utførelse som tilfredsstiller Kystdirektoratets krav til kabling av fyr og lykter.

  • TERE 1kV CU

    Armert kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt som jordkabel uten ekstra beskyttelse og forlagt direkte i sjøvann. Forsterket isolasjon, tåler 3kV spenning. Kan også leveres med fiber (TERE-O 1kV)