CPR – den nye byggevareforordningen

Fra og med 1. juli 2017 ble CPR (Construction Products Regulation), den nye europeiske byggevareforordningen, obligatorisk for hele EU. CPR vil garantere bedre kvalitet på produkter, sikrere bygninger og merkbare fordeler for distributører, brukere og kunder.

Hva ligger i introduksjonen av den nye byggevareforordningen?
For det første må alle produsenter av kabel teste og dokumentere yteevne under brann i henhold til EU standard EN50575. Dette dekker brannspredning, varmeutvikling, avgivelse av røyk, brennende dråper ved brann og korrosive/irriterende gasser og enhver generell konsekvens forbundet med brann og varme. Alle kabler må testes av et dertil godkjent organ, etterfulgt av en standard CPR merking på forpakningen linket til en deklarasjon av ytelse, DoP (Declaration of Performance), før de kan leveres på det europeiske markedet.

Enhver kabel som skal benyttes i bygg og byggverk, til fast og varig installasjon må være CPR-kompatibel, og kabelen med riktig Euroklasse og tilleggskvalifikasjoner må velges etter de nasjonale installasjonskravene og anbefalingene.

Les mer på: www.draka.no/cpr

Offisiell versjon:

https://www.nek.no/byggevareforordningen-endringer-i-nek-4002014/